Pla d'Acció per a persones amb necessitats específiques

 
Acció tutorial a l’estudiant universitari amb necessitats específiques

Si estàs estudiant, o vols estudiar, a la Facultat de Traducció i Interpretació, i tens alguna Necessitat Educativa Específica (per exemple, alguna discapacitat, trastorn o dificultat en l'aprenentatge), et pots posar en contacte amb:
 
Anna Gil Bardají
Vice-degana d'Alumnat
Correu electrònic: anna.gil.bardaji@uab.cat
 
A les pàgines 11 i 12 del Pla d'Acció Tutorial de la FTI, trobaràs també les actuacions específiques de la facultat en relació als estudiants amb Necessitats Educatives Específiques (NEE). T'animem a consultar-lo!
 
A nivell de la UAB, el servei encarregat d'atendre a les persones amb Necessitats Educatives Específiques (NEE) és el següent:
 
PIUNE, Servei d'atenció a la discapacitat de la UAB
Correu-e: fas.piune@uab.cat
Tel.: + 34 93 581 4716