Pla d'Acció per a persones amb necessitats específiques

 
Acció tutorial a l’estudiant universitari amb necessitats específiques

La Facultat de Traducció i d’Interpretació compta amb un Pla d’Acció Tutorial a l’Estudiant amb Necessitats Educatives Específiques (PATnee), gestionat des del vicedeganat de professionalització.