Estudiar

Matrícula i pagament

Matrícula i pagament dels cursos d'especialització

Matrícula

La matrícula queda formalitzada un cop s'ha efectuat el pagament.
La gestió acadèmica enviarà un e-mail a l'estudiant confirmant la matrícula al curs.

En cas de necessitar una factura o un document acreditatiu de la inscripció al curs, cliqui
aquí i ompli la informació demanada.

 


Modificacions i anul·lacions de matrícula

En el cas que no s'aconsegueixi el nombre mínim de matrícules requerides per a la realització del curs, el centre podrà cancel·lar-lo i retornar els diners a les persones ja matriculades.

No es retornarà íntegrament l'import de la matrícula quan les causes siguin imputables a l'estudiant.