Estudiar

Certificats

Per demanar un certificat dels estudis, cal adreçar-se a la gestió acadèmica de l’escola.
Es pot fer personalment, per correu ordinari o per correu electrònic.
 

Documentació

Formulari de sol·licitud


A la sol·licitud hi han de figurar les dades següents:

• Nom i cognoms.

• DNI o passaport.

• E-mail

• Centre de la FUAB on s'han cursat els estudis.

• Idioma en què es vol que estigui redactat el certificat (català o castellà).

• Data i signatura.
 

Preus

-Amb cost pels estudiants no matriculats. El preu del certificat es fixa cada curs acadèmic. 

-Sense cost pels estudiants en curs (que estiguin matriculats).


Pagament

1. A la Recepció/Gestió Acadèmica: 

  •  targeta de dèbit o de crèdit. El pagament s’ha de fer en el moment de la sol·licitud.
  •  en efectiu. El pagament s’ha de fer en el moment de la sol·licitud.

2. Mitjançant TPV VIRUTAL

Temes a tenir en compte

• Idioma: Els certificats només es fan en català o en castellà.

• Dades: Només se certifiquen les dades que estiguin documentades als arxius de l'escola.


Documentació relacionada

Sol·licitud certificat acadèmic