Presentació

Cicle Formatiu de Grau Superior en Comerç Internacional
El Cicle Formatiu de Grau Superior en Comerç Internacional de la Universitat Autònoma de Barcelona té com a objectiu formar professionals preparats per planificar i gestionar la introducció i expedició de mercaderies seguint els processos d’importació i exportació en empreses internacionals o empreses nacionals amb presència i activitat en l’àmbit internacional.
 
Aquests estudis, oferts per la Fundació UAB, s’imparteixen al campus de la UAB a Bellaterra i proporcionen a l’estudiant una formació teòrica i pràctica de qualitat, entrant en contacte amb un sector econòmic de futur que valora als professionals preparats en el sector internacional i amb domini de llengües estrangeres.
 
Per donar resposta a les necessitats actuals del teixit empresarial català i amb l’objectiu d’assolir unes competències lingüístiques que afavoreixin una millor inserció en el mercat professional, el pla d’estudis posa especial èmfasi en el coneixement de les llengües estrangeres:
  • S’estudien l’anglès i el francès, a través de la realització d’activitats que plantegen situacions habituals del sector.
  • Per assegurar el ritme propi d’aprenentatge de cadascú, la formació en llengües es fa agrupant als estudiants per nivell de coneixement dels idiomes a cursar.
  • S’imparteixen matèries íntegrament en anglès, tant a primer com a segon curs.
  • En finalitzar els estudis, UAB Idiomes, centre acreditat per ACLES, certifica el nivell de competència lingüística equivalent al Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües (MECR) en anglès i francès als estudiants.
  • Per completar el perfil professional del Tècnic Superior en Comerç Internacional, s’introdueix una tercera llengua estrangera, el xinès comercial, treballant els aspectes de la cultura, tradicions, protocols, costums i idioma xinès, posant l’accent en el paper que està jugant la Xina en les relacions comercials mundials.
La formació en centres de treball obre les portes al món laboral a l’estudiant, oferint pràctiques professionals en empreses amb clara vocació exportadora.

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Comerç Internacional ofereix als seus estudiants l’oportunitat de participar en el projecte Forma’t al port, que pretén facilitar el coneixement de les professions del sector logístic i especialment l’activitat marítima i el transport intermodal, en un entorn com el Port de Barcelona.

Inserci? laboral 1a promoci? 2015-16 CFGS Comer? Internacional

Perfil de l'estudiant

El centre de formació professional busca formar professionals polivalents, amb capacitat per treballar en equip, autonomia i iniciativa. Uns professionals amb:

- Interès per l’aprenentatge de llengües estrangeres
- Capacitat de comunicació i negociació
- Capacitat de planificació i organització
- Capacitat d’adaptació, resolució i gestió del canvi
- Pensament analític i crític
- Capacitat de treballar per objectius i iniciativa
- Capacitat per a l’ús de les noves tecnologies

Sortides professionals

- Tècnic/a de compres
- Tècnic/a de vendes
- Cap de compres
- Cap de vendes
- Tècnic/a en gestió i administració de comerç internacional
- Tècnic/a de màrqueting internacional
- Tècnic/a d'operacions exteriors d'entitats financeres i asseguradores
- Tècnic/a en logística de transport internacional
- Comercial de transports i serveis logístics internacionals
- Operador/a o coordinador/a logístic/a

Àmbit professional

Es formen professionals capacitats per a treballar en empreses privades, organismes i organitzacions públics, assessories i consultories de l’àmbit internacional, relacionades amb sectors industrials, de comerç i agricultura, sector logístic i de transport, entitats financeres i d’assegurances, empreses comercials dedicades a la importació i exportació de mercaderies, agències duaneres, etc.

Avaluació

Els cicles formatius del Centre de Formació Professional de la Fundació UAB s'avaluen de manera contínua. Fes clic aquí per a més informació.

Horaris

L’horari del CFGS en Comerç Internacional és de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 hores. Descarrega't els Horaris de classe o consulta el Calendari Acadèmic.

Horaris de primer curs
Horaris de segon curs

Calendari acadèmic

Calendari Acadèmic 1r curs CFGS (provisional fins l'aprovació del Calendari Departament Educació)

Calendari Acadèmic 2n curs CFGS (provisional fins l'aprovació del Calendari Departament Educació)

Tècnic/a superior en Comerç Internacional

Centre de Formació Professional Fundació UAB
https://www.uab.cat/web/fuabformacio/que-es-l-escola-fuabformacio-1345740828191.html
Fundació UAB, Edifici Blanc, Campus UAB, Bellaterra
Places: Màxim 30, mínim 22
Durada: 2 anys
Idioma: Català, castellà i anglès
Preu: Preu del cicle complet: 8.345 euros
Primer curs: 4.695 euros
Segon curs: 3.650 euros
Programa Forma't al port: 260 euros

La matrícula inclou: Assegurança escolar, acreditació oficial en anglès i francès, llibres de text, sortides d’activitats programades, gestió de pràctiques i subscripció gratuïta al programari Microsoft Office 365 ProPlus, Forma't al Port (1r curs), taxa de matrícula.

Reserva de plaça: 500€, a descomptar de la matrícula
Presencial
Comerç i Màrqueting

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició