Subvencions a la compra de bicis elèctriques

Imatge subvenció bici elèctrica AMB 2018
Subvencions al transport – Àrea Metropolitana de Barcelona

24/07/2018
Primera convocatòria 2018 de subvenció a la compra de bicis elèctriques per part de residents de l’AMB


Anunci. Extracte de l’acord de 20 de març de 2018 del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona pel qual s’aprova la primera convocatòria de subvencions per a la compra de bicicletes elèctriques 2018, de conformitat amb les Bases reguladores aprovades per la Junta de Govern de 8 de juliol de 2014, publicades al BOPB de 21 de juliol de 2014, que van ser prorrogades la seva vigència pels anys 2017, 2018 i 2019 per acord del Consell Metropolità de l’AMB de 25 d’abril de 2017. Exp. 549/18.
 
Beneficiaris. Persones físiques que resideixin en qualsevol dels 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Les persones físiques només podran accedir a una sola compra subvencionada d’una bici elèctrica. Així, les que hagin esgotat, a anterior convocatòries, el nombre màxim de compres subvencionades permès, no podran ser beneficiàries d’aquesta convocatòria 2018.
 
Esbrina si el teu municipi pertany a l’AMB fent clic
aquí i introduint-lo al cercador. Si la cerca no troba resultats és perquè el teu municipi no es troba dins els 36 que conformen l’AMB.

Objecte. Promoure la mobilitat sostenible fomentant l’ús de la bici elèctrica i subvencionant la compra d’aquestes.
 
Import de la subvenció. Import individual de 250€.
 
Import màxim del valor de la bici. El preu màxim de venda al públic d’una bicicleta elèctrica que opti a aquesta subvenció serà de 1350€ (IVA inclòs i abans d’aplicar la subvenció).
 
Característiques bicicleta. Les bicis elèctriques subvencionables seran tipus bicicleta elèctrica urbana, amb assistència a la pedalada i un equipament estàndard. Aquestes bicicletes compliran amb les següents condicions:
  1. Motor elèctric de potència no superior a 250 W.
  2. Autonomia d’aproximadament 50 km.
  3. La bateria serà de liti.
  4. Les bicis s’ajustaran a la directiva europea 2002/24/CE del 18 de març de 2002 i a la norma UNE EN 15194:2009+A1.
  5. Garantia mínima de dos anys.
  6. Les bicis seran identificades pel seu número de bastidor, el número de sèrie de la bateria i el del motor.
  7. Les bicis hauran de portar una etiqueta identificativa amb el logo de l’AMB, en la forma que l’AMB determini en el seu moment. Aquesta etiqueta identificativa serà a càrrec de l’entitat col·laboradora.
 
Requisits. Les bicicletes adquirides hauran de ser noves i comprades en alguns dels comerços adherits com a entitat col·laboradora de l’AMB. Veure llistat de comerços
aquí.

Termini per a la presentació de sol·licituds. A la finalització del pressupost màxim establert per a aquesta convocatòria (125000€) i com a màxim el 31 de desembre de 2018.Normativa:


Anunci BOPB 2018 sobre entitats col·laboradores adherides. 
Anunci BOP pròrroga 2017-2019 subvencions compra bicicletes elèctriques.
Anunci al BOPB de 21 de juliol de 2014 de l’aprovació de les Bases que regulen la subvenció de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a la compra de bicicletes elèctriques.


Més informació:

Bases reguladores.
Web de l'ens convocant.
Atenció ciutadana de l'AMB.
Com arribar a la seu de l'AMB.