La Facultat de Filosofia i Lletres programa nous Graus el curs 2021-2022

imatge llums

A partir del curs 2021-2022, el nou alumnat podrà accedir al Grau interuniversitari en Ciència, Tecnologia i Humanitats i el Grau interfacultatiu Contemporary History, Politics and Economics

02/06/2021

El catàleg de Graus de la Facultat s’enriqueix amb dues noves propostes que conviden a l’alumnat a endinsar-se en l’aportació de les Humanitats a la comprensió del desenvolupament tecnocientífic en un context actual farcit de grans reptes globals, i a formar-se com a persones versàtils, amb una gran capacitat d’anàlisi i amb una visió global i polièdrica dels problemes sociopolítics i econòmics del món contemporani. 

El nou Grau en Ciència, Tecnologia i Humanitats examina i reconsidera les connexions entre el coneixement científic i l’humanístic, tot superant la compartimentació del saber en la primera fase de formació superior. Per a aconseguir-ho, proposa una formació transdisciplinària en tres universitats líders en els àmbits de coneixement del grau (UAB/UAM/UC3M), que ofereix pràctiques externes en institucions i organismes de recerca, centres de difusió de la cultura científica, fundacions, empreses, i acadèmies i societats científiques. 

D’altra banda, el nou Grau en Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics proporciona a les persones titulades les competències i els coneixements necessaris per analitzar i proposar solucions a qüestions polítiques i les seves conseqüències econòmiques en un entorn històric determinat. Aquest Grau, pensat per a estimular la mobilitat internacional, té una oferta docent on l’anglès és una llengua bàsica de comunicació en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

Pots obtenir més informació sobre l’oferta acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres d’aquests i altres Graus aquí