Covocatòria Vaga de Renfe pel 31 de juliol de 2019

Comunicat general - Servei Transport Públic UAB

26/07/2019

AVÍS DE CONVOCATÒRIA DE VAGA 31/07/2019


El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya estableix el dispositiu de serveis mínims de Rodalies de Catalunya, operats per Renfe, per a la jornada de vaga del proper dimecres 31 de juliol de 2019 (de 12:00h a 16:00h i de 20:00h a 24:00h), convocada pel sindicat CGT. 

Es prestarà el servei d'un dia laborable en un 40% en el període comprès entre les 12:00h i les 16:00h i entre les 20:00h i les 24:00h. Durant la resta de la jornada es mantindrà el servei habitual.

Les persones usuàries poden consultar aquesta informació a:
   La pàgina web www.rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com
   App's de Rodalies de Catalunya i Renfe Cercanías
   Al telèfon: 900 41 00 41. 

CANVIS I REEMBORSAMENTS DE BITLLETS
Les mesures de posvenda aplicables als abonaments dels serveis de Rodalies de Catalunya afectats són les següents:

Per a les persones viatgeres amb Abonaments Mensuals o Trimestral que ho sol·licitin, es realitzarà un abonament Mensual/Trimestral Parcial (Clau 053 VISIR), que amplïi per un dia la validesa de l'abonament vigent per dia de vaga. 

En el cas d'Abonaments de 10 viatges (Bono10/Bono Exprés) que hagin estat validats amb renúncia de la persona usuària a la seva opció de viatge, sol·licitant-ho en l'estació d'origen, es realitzarà un títol parcial, augmentant un viatge per dia de vaga el saldo de l'abonament. 

Qualsevol situació particular diferent de les exposades, es tramitarà mitjançant queixa a través dels canals habituals:
  Llibre de reclamacions.
  www.rodaliesdecatalunya.cat (formulari CQS d'Atenció al Client).
  Telèfon: 900 41 00 41.