Avaluació única a la UAB

Estudiant fent un examen

La normativa acadèmica de la UAB permet acollir-se a l’avaluació única a partir del curs 2023/2024.

15/09/2023

Consulteu la normativa, procediment i terminis seguint aquest enllaç al web de l'Escola,