Augmenta l'ús del transport col·lectiu per accedir a la UAB

Bus al campus de la UAB

El passat 24 de maig es van presentar els resultats de l'enquesta d'hàbits de mobilitat de la comunitat universitària del 2023 a la Taula de Mobilitat de la UAB. Segons l'enquesta, el 67 % de la comunitat universitària utilitza el transport col·lectiu per accedir al campus, mentre que l'ús del cotxe privat ha disminuït fins a un 27,5 %.

01/06/2023

Segons els resultats de l'Enquesta d'Hàbits de Mobilitat de la Comunitat Universitària de la UAB del 2023, s'ha observat un augment significatiu de l'ús del transport col·lectiu per arribar al campus universitari. Aquesta enquesta, que es duu a terme cada dos anys des del 2001, és l'eina principal utilitzada per analitzar i diagnosticar l'accés quotidià al campus.

L'enquesta, que es fa a través d'un formulari en línia, va rebre un total de 4495 respostes, provinents de diferents col·lectius de la comunitat universitària. Dels resultats obtinguts, es va constatar que aproximadament el 67 % de la comunitat universitària utilitza el transport col·lectiu per accedir al campus, mentre que l'ús del cotxe privat ha disminuït fins a un 27,5 %.

A més, es va destacar que el col·lectiu estudiantil és el que ha incrementat més l'ús del transport col·lectiu en els últims anys, mentre que el personal administratiu i docent ha incrementat l'ús del cotxe privat.

Pel que fa als mitjans de transport utilitzats, s'ha observat un increment en l'ús dels serveis de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i de l'autobús interurbà, mentre que l'ús de Renfe ha disminuït. Aquest increment està relacionat, entre altres possibles causes, amb les millores realitzades en els serveis de transport col·lectiu des dels principals municipis de procedència de la comunitat universitària.

Cal destacar que el 37,5 % de la comunitat universitària que disposa de cotxe opta pel transport col·lectiu, la qual cosa evidencia que hi ha una oferta competitiva de transport col·lectiu des dels principals municipis. A més, els descomptes i l'ampliació de l'edat per accedir a la T-Jove han contribuït a l'augment de l'ús d'aquesta tarifa de transport.

Pel que fa a la valoració dels mitjans de transport públic, s'ha observat un empitjorament en la percepció de la qualitat global del servei en els últims anys segons les puntuacions assignades pels participants de l'enquesta.

Aquestes dades de l'Enquesta d'Hàbits de Mobilitat de la Comunitat Universitària de la UAB del 2023 reflecteixen els canvis en els patrons de mobilitat de la comunitat universitària i posen de manifest l'augment de l'ús del transport col·lectiu com a mitjà preferent per arribar al campus universitari.

 

La Taula de la Mobilitat de la UAB​

La Taula de la Mobilitat és l’òrgan de participació de la UAB en temes d’accessibilitat i mobilitat. Es reuneix dos o tres cops l’any des de l’any 2006​. Està presidida pel vicerector de Campus, Sostenibilitat i Territori i integrada per persones de diferents àrees de la Universitat que tenen relació amb la mobilitat. També la integren alguns representants dels treballadors, dels estudiants i membres d’administracions públiques amb competències en transport i d’empreses de serveis de transport, tant viari com ferroviari.​

​A les reunions de la Taula, el Vicerectorat informa sobre les diferents mesures en curs per millorar l’accessibilitat i la mobilitat de la UAB i rep les propostes i suggeriments dels col·lectius integrants.​

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS