“Geografia en Acció” va portar 150 estudiants de Geografia a la Facultat de Filosofia i Lletres

Geografia en Acció

Amb el propòsit de potenciar l'interès de la Geografia entre l'alumnat a partir del segon cicle de l’ESO i del Batxillerat i enfortir els vincles el Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'alumnat de secundària, conjuntament amb el Programa Argó de l'Institut de Ciències de l'Educació, les Jornades de Geografia en Acció van portar 150 alumnes a la Facultat de Filosofia i Lletres el passat 3 i 7 de febrer de 2020.

04/02/2020

Durant aquells dies, un conjunt de 150 alumnes de 8 centres educatius van participar a les jornades de Geografia en Acció. Aquestes es van adreçar, especialment, a l'alumnat de Batxillerat que van realitzar dues activitats: una de geografia física (Laboratori de Geografia Física) que es desenvolupava entre el riu i el laboratori docent de Geografia de la Facultat. Una segona activitat treballant amb mapes i imatges dels fons cartogràfic de la Cartoteca de la Biblioteca d’Humanitats i del LIGIT. Les dues activitats, eminentment pràctiques, van permetre treballar la Geografia fora dels Instituts i conèixer algunes de les temàtiques treballades al “Grau de Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial” del Departament de Geografia a través del programa Argó de l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona.


Més informació: Jornades de Geografia en acció

 

Notícies relacionades

Totes les notícies