Jornades de Geografia en acció

Jornades de Geografia en Acció

Amb el propòsit de potenciar l'interès de la Geografia entre l'alumnat a partir del segon cicle de l’ESO i del Batxillerat i enfortir els vincles el Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'alumnat de secundària, us oferim, conjuntament amb el Programa Argó de l'Institut de Ciències de l'Educació, la possibilitat de participar en les Jornades de Geografia en Acció, que es desenvoluparan als laboratoris de la Facultat de Filosofia i Lletres del 3 al 7 de febrer de 2020, en horari de matí, de les 9.30 a les 13.30 h.

Les jornades estan adreçades a l'alumnat a partir del segon cicle de l’ESO i, especialment, de Batxillerat.

La recepció es farà a la sala de Postgrau Enric Lluch (fundador del Departament de Geografia) que hi ha al mateix Departament, a la Facultat de Filosofia i Lletres. L’objectiu de la recepció (25 minuts) és presentar el Grau de Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial, així com mostrar l’ampli ventall de temàtiques i aproximacions que es poden fer des d’aquesta disciplina i de les quals s'oferiran dos tastets després d’una breu pausa per esmorzar (10 minuts).

Les opcions d'activitats són:

A) Laboratori de Geografia Física. Es durà a terme una pràctica de geografia física, tutelada per un professor o professora. S'ha optat per un enfocament eminentment pràctic i interactiu per tal de realitzar una diagnosi fluvial, consistent en mesurar el cabal, la velocitat, la conductivitat i la capacitat de retenció nutrients d'un riu mitjançant addicions salines. Per dur a terme la recollida de dades es necessitaran voluntaris i es recomana a tots els participants portar calçat còmode que es pugui embrutar. Les botes d'aigua les ofereix el Departament de Geografia. Al finalitzar, es discutiran les dades tenint en compte els efectes que té l'ús del territori per part de la societat.

B) Cartoteca i Laboratori d’Informació Geogràfica i Teledetecció (LIGIT). Es durà a terme una visita a la Cartoteca de la UAB on es mostraran diferents mapes i s’ensenyaran les possibilitats i aplicacions d’interpretació cartogràfica del territori. Seguidament, al LIGIT es farà un exercici pràctic amb ordinador sobre les noves aplicacions dels mapes a partir de la creació d’escenaris 3D i experimentació amb l’opció de vols i perspectives.

En el moment de la inscripció s'haurà de triar entre l'opció A i B.
Nombre màxim d'alumnes:

Opció A: 20
Opció B: 40 (l'activitat es farà en dos grups de 20)
Les inscripcions s'aniran tancant a mida que s'omplin les places.

El preu de l'activitat és de 3 € per alumne.
El primer centre d'alta complexitat que tingui places adjudicades tindrà gratuïtat.

Accessos i plànols UAB