Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Institut d'Història de la Ciència

Lectures TFM curs 2021-2022 [setembre 2022]

Compartir per WhatsApp Compartir per e-mail

Detalls de l'event

El 2, 5 i 6 de setembre tindran lloc les lectures dels Treballs Fi de Màster del curs 2021-22 a la sala de seminaris L3-05 de l'iHC. 

Divendres 2

Maite Guilera: "Artificial Life – From Animals to Animats: Etologia, robòtica i intel·ligència
artificial a les dècades de 1980 i 1990" (Carlos Tabernero & Jaume Sastre) [10:00-10:45h]

Luis Tarifeño: "Elementos que configuran la innovación en la comunicación científica desde el MNACTEC" (Antoni Roca) [10:45-11:30h]

Anna Solé: "Proposta de comunicació d’arqueologia de costes al IMF-CSIC: Una
perspectiva crítica al passat arqueològic dominant com a eina de divulgació
arqueològica" (Carlos Tabernero) [12:00-12:45h]

Júlia Mulet: "Divulgación de las ciencias del mar en Barcelona: La infografía como
herramienta comunicativa" (Carlos Tabernero) [12:45-13:30h]

Dilluns 5

Josep Molas: "Imatge i realitat: Un estudi de les representacions en química orgànica" (Jesús Galech) [9:00-9:45h]

David Virgili: "L’algebrització de les matemàtiques: Introducció a Espanya al llarg del segle
17" (Maria Rosa Massa) [9:45-10:30h]

Júlia Pla: "Sobre la música antiga i la fusió ptolemaica" (Jesús Galech) [10:30-11:15h]

Hèctor Isern: "La proposta de l’intervencionisme climàtic: Anàlisi de la narrativa
tecnosolucionista" ( Gemma Cirac & Jaume Sastre) [11:45-12:30h]

Louna Millet: " Sincrotrón ALBA y ambientalismo: Mecanismos de divulgación científica y
vínculos entre ciencia y sociedad "(Agustí Nieto) [12:30-13:15h]

Diego de la Vega: "Comunicación y ciencia en Cataluña a finales del siglo XX: La Associació Catalana de Comunicació Científica" (Alfons Zarzoso) [15:00 -15:45h]

Lluc Tarruell: "UAB Divulga com a eina d’inspiració vocacional per a estudiants d’instituts" (Oliver Hochadel) [15:45-16:30h]

Dimarts 6

Alex Quintero: "Marie Goldsmith (1871-1933): Anarquismo y evolución" (Álvaro Girón) [9:00-9:45h]

Héctor Hidalgo: "Gender Drugs: Tecnología, cuerpo y subjetividad en el proceso de
construcción de la píldora anticonceptiva masculina" (Mònica Balltondre) [9:45-10:30h]

Laura Puig: "La por de Venus durant la Guerra Civil espanyola: Els “Liberatorios de
prostitución” com a iniciativa anarcofeminista" (Mònica Balltondre) [10:30-11:15h]

Luis Prieto: "El manuscrito herbario de Vermont: Del texto a la imagen, influencias y
difusión en la creación de un nuevo lenguaje" (Jesús Galech) [11:45-12:30h]

Salvi Bofill: "Un universo desjerarquizado: Copérnico, Rheticus, la Ciudad de Dios y la
República de las Letras" (Jesús Galech) [12:30-13:15h]

Silvia Estela Martínez: "La práctica de la medicina rural del Dr. Miquel Vilardell i Picas en el Alt Berguedá. Investigación y comunicación. De la medicina rural durante la posguerra entre 1946-1980" (Alfons Zarzoso) [15:00-15:45h]

Jaume Busquets: "Els estudis militars a Barcelona durant la Guerra dels Segadors (1640-1652)" (Antoni Roca) [17:00-17:45h]

ENLLAÇOS TEAMS: 

Divendres 2, matí: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTIyNzAwOWItMTUwMi00YzRlLWEyOTgtMGVkYzVjOWI4ZDgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%224bc30270-fbb3-4606-9027-817a0a9dfe21%22%7d 

Dilluns 5, mati: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzRhYzU2ZGEtMzU0Mi00MDRkLWJiNDAtMDlkYmE4NWQ2NGJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%224bc30270-fbb3-4606-9027-817a0a9dfe21%22%7d 

Dilluns 5, tarda: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODkyNTRkNGYtMTk1NS00MGJiLWIwZDktYjgwZTE2MWU0NjQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%224bc30270-fbb3-4606-9027-817a0a9dfe21%22%7d 

 Dimarts 6, matí: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTg1MTdlYjktMDlhYy00NWNkLWEyZmMtMjg2ZDBmOTA2ZjAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%224bc30270-fbb3-4606-9027-817a0a9dfe21%22%7d 

 Dimarts 6, tarda: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODVlOTdlYmQtNTRhOS00MWNlLWI2YzQtZjUxZTJiZGI1MjIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%224bc30270-fbb3-4606-9027-817a0a9dfe21%22%7d