Coneix l'Escola

Grau de Direcció Hotelera

Enquesta valoració de les assignatures per part de l'alumnat

Enquesta Valoració de les assignatures per part de l'alumnat

  Nivell de resposta Valoració global 1r curs 2n curs 3r curs 4rt curs
Primer Semestre  37% 85% 85% 85,5% 79,6% 93,6%

 

Enquesta valoració del professorat per part de l'alumnat

Enquesta Valoració del professorat per part de l'alumnat

  Nivell de resposta Valoració global 1r curs 2n curs 3r curs 4rt curs
Primer Semestre  48% 78,9% 78,9% 82,6% 75,1% 90,3%

Enquestes assignatures GDH 2019-2020 semestre 1

Enquestes assignatures GDH 2019-2020 semestre 2

Enquestes professorat GDH 2019-2020 semestre 1

Enquestes professorat GDH 2019-2020 semestre 2