Coneix el centre

Màster en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat
Curs  Nivell de resposta Valoració global
2020-21 32,5% 83,5%
2019-20 29,5% 87,4%
2018-19 47,8% 88,8%
2017-18 64,7% 87%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

Valoració del professorat per part de l'alumnat
Curs  Nivell de resposta Valoració global
2020-21 32,8% 91,9%
2019-20 33,8% 86,6%
2018-19 51% 87,9%
2017-18 67,8% 92,3%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...