Coneix el centre

Enquestes de matriculació i serveis

Enquesta de Matriculació (Curs 2021-2022)
Graus en Direcció Hotelera i Turisme
Nivell de Resposta  Eines de suport* Procés de matriculació* Gestió d'incidències*
36,1% 86,4% 79,9% 83,9%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

Enquesta de Serveis (Curs 2021-2022)

Graus en Direcció Hotelera i Turisme
Nivell de Resposta Recursos de la UAB* Medi Ambient*
23,1% 70% 69%
Unitat de pràctiques* Comunicació* Instal·lacions*
73% 73% 70%
Secretaria Acadèmica* Gestió Informàtica* Campus Virtual*
73% 58% 75%

*Valoració mitjana de l'alumnat

Enquesta de Matriculació (Curs 2020-2021)
Graus en Direcció Hotelera i Turisme
Nivell de Resposta  Eines de suport* Procés de matriculació* Gestió d'incidències*
19,7% 73,4% 77,6% 66,9%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

Enquesta de Serveis (Curs 2020-2021)

Graus en Direcció Hotelera i Turisme
Nivell de Resposta Recursos de la UAB* Medi Ambient*
18,7% 82,3% 71,8%
Unitat de pràctiques* Comunicació* Instal·lacions*
75,9% 75,7% 78,9%
Secretaria Acadèmica* Gestió Informàtica* Campus Virtual*
75,5% 62,1% 86,8%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

Enquesta de Matriculació (Curs 2019-2020)
Graus en Direcció Hotelera i Turisme
Nivell de Resposta  Eines de suport* Procés de matriculació* Gestió d'incidències*
41,6% 85,3% 85,9% 81,6%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

Enquesta de Serveis (Curs 2019-2020)

Graus en Direcció Hotelera i Turisme
Nivell de Resposta Recursos de la UAB* Medi Ambient* Unitat de pràctiques*
19,9% 74,8% 70,8% 73,7%
Comunicació* Instal·lacions* Secretaria Acadèmica* Gestió Informàtica*
77,9% 74,6% 79,8% 54,6%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

Enquesta de Matriculació (Curs 2018-2019)
Graus en Direcció Hotelera i Turisme
Nivell de Resposta  Eines de suport* Procés de matriculació* Gestió d'incidències*
53,4% 86,3% 89,4% 81,4%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

Enquesta de Serveis (Curs 2018-2019)

Graus en Direcció Hotelera i Turisme
Nivell de Resposta*  Recursos de la UAB* Medi Ambient* Unitat de pràctiques*
14% 75,8% 72,3% 71,2%
Comunicació* Instal·lacions* Secretaria Acadèmica* Gestió Informàtica*
79,6% 72% 80,4% 64,1%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...