Coneix el centre

Enquestes dels mòduls i professorat

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat
Curs  Nivell de resposta Valoració global
2020-21 38,7% 95,1%
2019-20 39,4% 85,4%
2018-19 56,7% 77,5%
2017-18 63,5% 81,7%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

Valoració del professorat per part de l'alumnat
Curs  Nivell de resposta Valoració global
2020-21 44% 95,6%
2019-20 57,5% 90,7%
2018-19 59,3% 86,4%
2017-18 71,6% 83,7%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...