Prevenció i Seguretat

Prevenció i Seguretat

Protocol per a emergències

El protocol d'emergències UNITAT DOCENT CAMPUS SANT PAU està dissenyat pels dos edificis que configuren la Unitat Docent: UD Sant Pau i l’EUI Escola Universitaria d’Infermeria -UAB.  Aquest protocol estableix els mecanismes d'actuació en cas d'emergència a fi d'assegurar la protecció de les persones confinant-les o bé evacuant-les en funció de la tipologia d'emergència, i reduir al mínim les possibles conseqüències humanes i/o econòmiques que es podrien derivar d'una situació d'emergència. 

Aquest pla segueix a més les directrius marcades pel Pla d’Autoprotecció General del Recinte General de Sant Pau com a model i integrador dels plans locals dels edificis. 

Si observeu algun risc o situació perillosa, aviseu a la Unitat Docent (93 5868981 i si estigués tancada aviseu al Servei de Seguretat i Vigilància del Recinte Modernista (93 553 74 74).

Protocol d'emergències de la Unitat Docent Campus Sant Pau (Pla d'Autoprotecció)