Activitats

Dimecres, 16 Juny 2021

Dia · Setmana

18:30

'Reptes, debilitats i fortaleses de l¿economia més enllà de la Covid'

Divulgació - Online

Dilluns, 21 Juny, 2021

13:15

"Foreign Aid for Resources and Political Violence"

Divulgació - Online

14:00

"Asset Pricing and Intangible Capital"

Divulgació - Online

14:45

"The costs and benefits of children"

Divulgació - Online

15:30

"Free-riding in Collective Agreements,a Search and Matching Model ofMinimum Wages"

Divulgació - Online

18:00

Acte de clausura del Màster Universitari en Màrqueting

Divulgació - Sala d'Actes de la Facultat