Activitats

Dilluns, 1 Març 2021

Dia · Setmana

13:15

"Knowledge Teams, Careers and Gender"

Divulgació - Online

Dimecres, 3 Març, 2021

15:30

Bellaterra Macro Seminar

Divulgació - Online

18:00

"La Gestión de la Experiencia del Cliente"

Divulgació - Aula 20 i via Teams

Dijous, 4 Març, 2021

13:15

"The impact of far-right candidates on election outcomes"

Divulgació - Online

15:00

Webinar Seminar: ¿Checking and Sharing Alt-Facts¿

Divulgació - Online

Divendres, 5 Març, 2021

12:00

Bellaterra Macro Club

Divulgació - Online