Activitats

Dimecres, 24 Març 2021

Dia · Setmana

12:00

V Edició del lliurament dels Premis als millors TFG amb perspectiva de gènere

Divulgació - Online

18:30

`Vies de finançament per start-ups¿

Divulgació - Online

Dijous, 25 Març, 2021

15:00

¿Motivated beliefs and stock retorns¿

Divulgació - Online

Divendres, 26 Març, 2021

12:00

Bellaterra Macro Club

Divulgació - Online

13:15

Bellaterra MicroLab

Divulgació - Online

Dimecres, 14 Abril, 2021

13:30

Bellaterra Macro Seminar

Divulgació - Online