Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Ressonància Magnètica Nuclear

RMN en solució

Experiments de RMN d'alta resolució en 1D i 2D per a la caracterització estructural de molècules d'origen químic. Segons les necessitats de sensibilitat/ressolució es poden utilitzar els espectròmetres 300 MHz, 400 MHz en règim d'autoservei, o bé utilitzant els espectròmetres 500 MHz o 600 MHz.


Enregistrament d'espectres monodimensionals de RMN de 1H, 13C i altres nuclis, per a mostres en solució i  bidimensionals homonuclears (COSY, NOESY, TOCSY, ROESY) i heteronuclears (HMQC, HSQC, HMBC). S'hi inclouen les tècniques més usuals (excitació selectiva, desacoblament, NOE, DEPT, HETNOE, etc.) així com experiments de Difusió (DOSY), Relaxació (T1/T2), RMN dinàmica a temperatura variable, RMN multidimensional dirigit a biomolècules i anàlisi de mescles complexes incloent estudis de Metabolòmica.