Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Ressonància Magnètica Nuclear

LC-NMR/MS

La tècnica LC-DAD-(SPE)-NMR/MS és idònia per l’anàlisi de mescles. Combina la cromatografia líquida d’alta resolució amb les tècniques de detecció d’espectroscòpia de RMN, espectrometria de masses (MS) i UV-VIS (DAD).

Els tipus de mostres inclouen extractes de productes naturals, biofluids (orina, plasma, sèrum, etc.), crus de reacció en àrees de recerca com la biomedicina, farmacologia, productes naturals, ciències dels aliments, metabolisme, estudis d'isomeria, etc. L'equipament permet separar i preconcentrar una impuresa que es trobi a nivells massa baixos perquè aquesta pugui ser analitzada normalment per RMN i MS. L'aplicació és ideal per l'anàlisi d'impureses de la indústria farmacèutica. La possibilitat d’una concentració/emmagatzematge post-cromatografia de les fraccions cromatogràfiques d’interès (gràcies al sistema SPE), així com l’ús d’una criosonda; fa que augmenti la sensibilitat de la detecció per RMN, fent possible l’adquisició d’experiments de RMN de menor sensibilitat, com experiments 2D o l’estudi d’heteronuclis.