Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Ressonància Magnètica Nuclear

Normativa i Reglament

Normativa

1. El SeRMN de la UAB és un servei amb vocació de portes obertes, per tal de facilitar als seus usuaris l'accés permanent als espectròmetres, 24 hores al dia, tots els dies de l'any.

2. Des del punt de vista operatiu, tots els usuaris del SeRMN tenen dret a gaudir-ne de totes les prestacions. Amb aquest objectiu, el SeRMN establirà els mitjans necessaris per tal d'assegurar que aquest accés pugui tenir lloc en condicions òptimes, d'acord amb les necessitats dels investigadors, llurs capacitats instrumentals i la preservació de la màxima operativitat dels equipaments del SeRMN.

3. S'ofereixen dos tipus de servei: Autoservei i prestació de servei per part del personal tècnic.

4. Els usuaris interns (pertanyents a grups de recerca d'Unitats/Departaments/Instituts de la UAB) que hagin obtingut l'autorització del SeRMN, podran efectuar personalment, en règim d'autoservei, l'enregistrament de les seves pròpies mostres emprant els espectròmetres per als quals estiguin autoritzats i mitjançant una reserva prèvia obligatoria. El SeRMN es limitarà a obtenir i transferir les FIDs al servidor del SeRMN. Les operacions de transferència, processament i enregistrament dels corresponents espectres podran ser efectuades pels propis usuaris.

5. Per accedir a la prestació de servei, l'usuari haurà de fer arribar prèviament la corresponent sol·licitud de servei via formulari.

Reglament

El reglament del SeRMN es regeix per el reglament dels Serveis Científico-Tècnics de la UAB.