Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Ressonància Magnètica Nuclear

Hiperpolarització

La hiperpolarització permet obtenir spins nuclears fortament polaritzats en dissolució, aportant un considerable augment en la sensibilitat de la RMN en solució. Algunes aplicacions són:

  • Detecció directa de nuclis poc sensibles: 13C, 15N, 29Si i 31P amb un únic scan i amb pocs mil·ligrams de mostra

  • Experiments 2D ultraràpids

  • Elucidació estructural

  • Identificació d’impureses

  • Estudis cinètics

  • Anàlisi de mescles complexes

La Polarització Dinàmica Nuclear (DNP) també es pot acoblar a MRI. Algunes aplicacions en aquest camp són:

  • ­Estudis de reaccions metabòliques 

  • Detecció de biomarcadors