Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Ressonància Magnètica Nuclear

Imatge per RM

Podem enregistrar imatges de RMN d'alta ressolució així com fer espectroscòpia localitzada, de manera no invasiva, en mostres biològiques, petits animals o plantes, i en altre tipus de materials com polímers, gomes... Els camps d'aplicació són diversos, des de la recerca sobre el càncer, malalties neurològiques, diabetes i altres patològies i desordres metabòlics. També es poden fer estudis en plantes d'interès en agrigenòmica.

Oferim una sèrie de protocols estàndard per a l'enregistrament dels següents experiments:

  • Morfologia/Anatomia
  • Relaxometria
  • Difusió
  • Perfusió
  • Angiografia
  • Imatge funcional fMRI
  • Espectroscòpia localitzada de 1H (MRS/MRSI)
  • Espectrocòpia d'heteronucli 13C i 31P