Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Ressonància Magnètica Nuclear

Coneix el servei

El SeRMN engloba les instal.lacions, els equipaments, els recursos econòmics, organitzatius i humans necessaris per a l'obtenció d'espectres de RMN a disposició dels investigadors dels diversos Departaments i Instituts de la UAB, així com d'altres universitats o centres públics externs i d'empreses privades.

El SeRMN de la UAB fou creat el 1981 per conveni entre la Universitat i la Generalitat de Catalunya, en base a un únic espectròmetre d’electroimant (Bruker WP80, avui ja donat de baixa), gràcies a una subvenció de la Fundació Roviralta i amb perifèrics aportats per la Generalitat. Amb l’adquisició l’any 1988 de l’espectròmetre wide bore de 400 MHz (el primer d’Espanya) el SeRMN fou traslladat a la seva actual ubicació, a la Facultat de Ciències/Biociències (C2/-135). Des del 1988 fins l'any 2000 es van adquirir i actualitzar diferents espectròmetres de RMN: AM400WB (1988), AC400 (1991), AC250 (1992), AC250 (1993), Avance500 (1999). Als anys 2006-2007 es va produir la remodelació de les instal·lacions del SeRMN, per tal de poder allotjar les darreres adquisicions: BIOSPEC-7T per RMN d'imatge (2007), 600MHz (2007), un equip de HPLC-MS-SPE (2007) per fer experiments de LC-NMR-MS, un hiperpolaritzador Hypersense (2010) per realitzar experiments de d-DNP. A mitjant de l'any 2021 es va portar a terme la renovació de l'aparell de 500 MHz i l'adquisició de nous espectròmetres de NEO 300 MHz i NEO 400 MHz.

Actualment el SeRMN disposa de 7 espectròmetres (6 verticals, 1 horitzontal) i 1 hiperpolaritzador.
 

Informació complementària