Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Ressonància Magnètica Nuclear

HRMAS

La tècnica HRMAS (High Resolution Magic Angle Spinning) permet l'aplicació de la RMN d'alta ressolució a mostres que es troben en un estat intermedi entre líquid i sòlid (mostres heterogènies).

Els camps d'aplicació poden ser molt diversos, en l'àmbit de la ciència dels material podem estudiar polímers, resines, gels, nanoparticules... o, per exemple, en l'ambit de les mostres biòlogiques es poden analitzar biòpsies, teixits, cel·lules, liposomes, plantes, cultius...