Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Microscòpia i Difracció de Raigs X

Microscòpia Electrònica (EM)

La microscòpia electrònica s'ha convertit en una eina poderosa per a la caracterització d'una àmplia gamma de mostres materials i biològiques. La seva versatilitat i la seva resolució extremadament alta la converteixen en una eina molt valuosa per a moltes aplicacions. L’àrea de EM disposa de 3 microscopis electrònics de transmissió (TEM) i 3 microscopis electrònics de rastreig (SEM).

L’àrea d’EM disposa del Laboratori de Materials on s’hi pot trobar tot l’equipament (serres de precisió, polidores, metal·litzadors, entre altres) per a preparar les mostres materials i realitzar els metal·litzats.

El personal de l’àrea també dona assessorament cientificotècnic per a optimitzar i/o dissenyar experiments així com per a desenvolupar noves aplicacions. També ofereix entrenament als usuaris que vulguin utilitzar l’equipament en règim d’autoservei. 

Serveis