Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Microscòpia i Difracció de Raigs X

Reserves d'equipament o instal·lacions

Per poder reservar qualsevol dels equips de l’SM, en primer lloc, l’usuari s’ha de donar d’alta al sistema de reserves i facturació PPMS

 

En segon lloc, s’ha de parlar amb els/les tècnics/ques responsables de l’àrea perquè donin permisos a l’usuari per reservar l’equip o equips que necesiten utilizar. 

En cas de requerir suport tècnic, es pot sol·licitar a través del PPMS en el moment de fer la reserva, o es pot contactar emb els responsables de l’àrea directament. 

Les reserves dels equips TEM, SEM i Confocal seran d’1 hora mínim, mentre que els perfilòmetres i programes d’anàlisi d’imatge es podrán reservar en fraccions de 30 minuts. 

Les reserves s’hauran de cancel·lar amb un mínim de 24 hores d’antelació. En cas contrari, es facturarà el 50% de la reserva.