Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Microscòpia i Difracció de Raigs X

Tarifes

A la Comissió Econòmica del Consell Social del dia 15 de Desembre de 2023 (acord CE 121/2023) s’han aprovat les tarifes del Servei de Microscòpia per a l'any 2024.

El Model Econòmic dels SCT aprovat per l'Àrea de Recerca de la UAB estableix que les tarifes aplicades han de repercutir el cost real del servei prestat en funció del grau de vinculació de la institució d'origen a la UAB, al PRUAB, i a l'UABCEI, de forma que, un major grau de vinculació amb la UAB comporti una tarifa menor. En conseqüència, es creen tres tipus de tarifes bàsiques (interna, mixta i externa) adreçades a diferents tipus d'usuaris, a les quals s'afegeixen altres tarifes especials acordades per la UAB.  

Tipologia de tarifes vigents actualment a la UAB i els usuaris a qui s'apliquen: 

 • UAB interna

  Usuaris de la UAB amb projectes interns

  Càrrec intern

 • Mixta 1 A

  Usuaris de la UAB amb projectes externs (convenis)

  Càrrec intern

 • Mixta 1B

  Centres PRUAB, ETB + Spin-off UAB

  Factura + IVA

 • Mixta 2

  Altres empreses de la UAB, Entitats CEI

  Factura + IVA

 • Externa

  Entitats públiques o privades NO vinculades a la UAB

  Factura + IVA