Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Microscòpia i Difracció de Raigs X

Coneix el servei

El Servei de Microscòpia (SM) és una Unitat Tecnològica del Serveis Cientificotècnics de la UAB que està a la disposició de la comunitat científica de la nostra universitat, dels usuaris de centres i empreses vinculades al Parc del Recerca de la UAB i dels d'altres institucions públiques o privades. 

El SM  disposa d’una àmplia infraestructura que s’organitza en tres àrees diferenciades: Microscòpia Electrònica (EM), Preparació de Mostres per a microscòpia electrònica (SP) i Microscòpia Òptica (OM). Totes les àrees estan dirigides per personal altament qualificat i en constant formació, oferint suport cientificotècnic en àmbits molt diversos (Salut, Biociències, Ciències dels Materials, Tecnologia dels Aliments, Arqueologia, Geologia, Química, etc), ja provinguin d’entorn acadèmic o industrial. 

Segons l’enquesta de satisfacció realitzada pels SCTs el passat Octubre de 2022, el nivell de satisfacció global dels usuaris del SM és d’un 9,12 sobre 10. 

Informació complementària