Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Microscòpia i Difracció de Raigs X

Preparació de Mostres (SP)

La microscòpia electrònica permet obtenir imatges d'alta magnificació i alta resolució de mostres biològiques o materials mitjançant diferents tècniques de processament. És en aquest punt on la preparació de la mostra és crucial per a què la observació sigui exitosa. L’SM disposa d’una àrea de preparació de mostres pròpia per tal de preparar mostres destinades a ser analitzades per TEM o SEM. 

L’àrea d’SP disposa de 4 laboratoris:

  • Laboratori de Materials, equipat amb serres de precisió, màquines de polit i metal·litzadors.
  • BioLab, on es processen les mostres biològiques de TEM i SEM (compartit amb l’àrea d’OM).
  • Laboratori de Polimerització, on es disposa d’equipament i fungible per a la inclusió de mostres.
  • Ultramicrotomia, on es tallen els ultrafins per a observar al TEM. 

El personal de l’àrea ofereix assessorament cientificotècnic per tal d’ajustar el més possible el processat de mostres per assolir l’objectiu de l’experiment. 

Serveis