Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Matemàtiques

Concurs student

Mitjançant aquest concurs, el Servei d’Estadística de la UAB juntament amb l’Institut d’Estadística de Catalunya vol potenciar l’esperit de recerca i el gust per l’Estadística Aplicada en els estudiants de les universitats de l’estat espanyol, així com donar a conèixer el paper destacat que té l’Estadística en l’obtenció de nous coneixements, tant a la comunitat universitària com a la societat en general.

Aquest premi va ser otorgat per primera vegada l'any 2003, en la tercera edició del dia de l'estadística.

Per a més informació us podeu dirigir a la web del Servei d'Estadística: