Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Matemàtiques

Assessorament

El programa Argó

Argó és el nom del Programa de transició entre la secundària i la universitat que l'Autònoma va endegar el curs 2003-2004. El nom del Programa s’inspira en la llegenda dels argonautes i més en concret en el nom del vaixell que els va portar als confins del món.

Aquest programa ofereix assessorament i suport als estudiants de batxillerat i de cicles formatius en el seu pas a la universitat, també ofereix actualització de coneixements per al professorat i la possibilitat de conèixer centres d'estudis, projectes, recerques que es fan a l'Autònoma.

La participació del departament en aquest programa es concentra en dos punts: El Treball de Rercerca i les Pràctiques d'Empresa.

Treballs de recerca

A Catalunya, els estudiants de segon curs de batxillerat han d'investigar sobre un tema i presentar-ne els resultats. Aquest treball de recerca representa un 10% de la nota global de batxillerat. Els objectius del treball són, principalment, iniciar-los en les tasques de recerca, desenvolupar capacitats que poden ser útils per continuar la seva formació, expressar-se per escrit i oralment de manera correcta, emprant vocabulari adequat i també orientar els estudis posteriors.

El professorat del departament proporciona assessorament per a fer aquest treball dels temes propossats.

Més informació: Programa Argó UAB