Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Identitat corporativa UAB

Versions i descàrregues de submarques i acompanyaments per a instituts de recerca propis

Per als instituts de recerca propis s'ha creat un sistema d'arquitectura amb un tractament tipogràfic especial, que dota els centres d'una identitat pròpia i personalitzada, associant-los a la vegada de manera directa amb la Universitat.

La imatge s'ha optimitzat pensant en els diferents usos del logotip, donant-li un tractament tipogràfic i diferents disposicions dels elements en funció del context i de les necessitats d'aplicació, tant en disposició horitzontal com vertical.

Properament ampliarem aquest llistat amb les submarques de la resta d'instituts de recerca propis.