Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Escola deDoctorat

Erasmus Estudis

9 punts per sol·licitar Erasmus+ Estudi OUT

Aquests són els 9 punts que et calen per sol·licitar i realitzar la convocatòria de l'Erasmus+ d'estudi.

Recorda que és un requisit imprescindible per sol·licitar-ho, si no ets ciutadà de l'estat espanyol, que tinguis el NIE com a estudiant.

En aquest llistat trobaràs les institucions que han signat la Carta Erasmus per poder fer intercanvis d'Erasmus+ d'estudi.

MOLT IMPORTANT:
Abans de fer la sol·licitud en aquestes convocatòries, has de confirmar amb la universitat on vols fer l'estada tenen els terminis oberts de nomenaments per acceptar estudiants visitants.
I una darrera cosa molt important, si no disposes del conveni signat (veure punt 5.a d'aquesta plana) abans de marxar, NO PODRÀS fer l'estada amb beca.

 1. Pots consultar:
  • Aquí hi trobaràs la informació de la convocatòria i l'enllaç (sol·licitud intercanvi OUT) per sol·licitar-la.
   Les beques Erasmus+ Doctorat són incompatibles amb aquells contractes susceptibles de ser finançats amb fons Europeus (per exemple FPU, FPI, FI), així com amb qualsevol altre ajut per fer estades a l'estranger en les bases del qual s'especifiqui aquesta incompatibilitat.
  • Calendari de convocatòria per a les estades a realitzar per al curs 2022-2023
   Hi ha 4 períodes de sol·licitud, però per tal que els tràmits s'ajustin als terminis dels calendaris de mobilitat de les universitats estrangeres, és recomanable que facis la sol·licitud en el primer període tot i que l'estada sigui en un període avançat del curs.
   • 1ª resolució: 25 de setembre de 2023, per a les sol·licituds rebudes entre el 4 i el 12 de setembre de 2023. Període d'acceptació / renúncia: fins al 2 d'octubre de 2023. En aquesta resolució s 'atorgaran fins al 40% dels recursos disponibles.
   • 2ª resolució: 10 de novembre de 2023, per a les sol·licituds rebudes entre el 16 i el 22 d'octubre de 2023. Període d'acceptació / renúncia: fins al 17 de novembre de 2023. En aquesta resolució s'atorgaran fins al 40% dels recursos disponibles.
   • 3ª resolució: 5 d'abril de 2024, per a les sol·licituds rebudes entre el 26 de febrer i el 15 de març de 2024. Període d'acceptació / renúncia: fins al 14 d'abril de 2024. En aquesta resolució s'atorgaran fins al 20% dels recursos disponibles.
   • 4ª resolució: 30 de juny de 2024, per a les sol·licituds rebudes entre el 13 de maig i el 14 de juny de 2024. Període d'acceptació / renúncia: fins al 7 de juliol de 2024. En aquesta resolució s'atorgaran els recursos que no hagin estat assignats en les convocatòries anteriors.
 2. Has de incorporar, mitjançant la sol·licitud electrònica, tota la documentació que s'especifica a la convocatòria (Apartat E: presentació de sol·licituds)

  És imprescindible que tota la documentació arribi dins del calendari de sol·licitud per tal que es valori la teva sol·licitud.

  És imprescindible que a l’apartat d’observacions de la sol·licitud electrònica, afegeixes la següent informació, en funció si demanes l’ajut per dies o per mesos:

  Sol·licitud per dies i indicar-ne el “nombre” de dies. Com exemple: es demana per 30 dies.

  Sol·licitud per mesos i indicar-ne els “mesos”. Com exemple: es demana per novembre i desembre.

 3. Podràs consultar la resolució de la convocatòria a les pàgines de "Mobilitat i Intercanvi".

 4. Un cop se t'hagi concedit, hauràs d'acceptar la plaça concedida a l'aplicatiu on vas sol·licitar-la, i abans del termini que s'indica a la convocatòria. Hi hauràs d'informar també les teves dades bancàries per al cobrament de l'ajut, si s'escau. I les dates aproximades de la teva estada.
 5. Abans de marxar:
  L'adjudicació definitiva de l'ajut queda supeditada a la presentació de tota la documentació requerida i a la signatura dels corresponents acords bilaterals entre la UAB i la universitat de destinació.
  • Consulta la informació sobre la Covid-19 en aquest enllaç.
  • Revisa també aquest enllaç per al tema de visats.
  • Revisa aquest document que t'ajudarà per a les qüestions logístiques.
   Pots consultar també la informació de la Menció de Doctor Internacional, per si és del teu interès. Recorda que si l'estada és d'un mínim de 3 mesos, has d'adquirir el compromís de sol·licitar la Menció Doctor Internacional.
  • Gestiona també aquesta documentació abans de l'inici de la teva estada: Consulta, al tutorial d'autoservei, l'apartat de l'activitat H) Gestió de les Activitats per a la participació en el programa Erasmus+  (Tipus d'Activitat a seleccionar: 64-Programa Erasmus+ Modalitat Estudi). Consulta el vídeo-tutorial.
   • Conveni entre les universitats. Un cop signat hauràs d'enviar una còpia a ed.mobilitat@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms). En aquest enllaç trobaràs la llista de contactes de la part de l'administració de la Mobilitat, de les institucions que han signat la Carta Erasmus, per si t'és d'utilitat. Consulta la llista de codis ISCED per tal d'emplenar el conveni.
   • Conveni de subvenció. Cal que imprimeixis dues còpies d'aquest document, les signis i facis arribar els dos originals a l'Escola de Doctorat per tal que també es signin.
   • L'acord d'estudi (learning agreement). Aquest document ha d'anar signat per tu, pel teu coordinador de doctorat i per la persona autoritzada a la institució de destinació. Un cop signat per les tres parts, hauràs d'enviar una còpia a ed.mobilitat@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms) i afegir una còpia al teu expedient Sigma, a l'activitat 64-Programa Erasmus+ Modalitat Estudi.
   • Prova de nivell de llengües. Rebràs un correu electrònic amb un enllaç per fer-la.
 6. Un cop hagis arribat a la universitat o institució on facis l'estada, hauràs d'enviar a ed.mobilitat@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms)
  • Una còpia del certificat de l'arribada. A partir de la recepció d'aquest document a l'adreça esmentada, i si s'han completat els passos 5a, 5b, 5c i 5d, es procedirà a fer-te l'abonament del 70% de l'ajuda que se t'ha concedit.
 7. Quan estigui a punt de finalitzar la teva estada, hauràs de fer una nova prova de nivell de llengües, per la qual cosa rebràs un nou correu electrònic amb un enllaç per fer-la.
 8. Abans de finalitzar la teva estada hauràs de fer signar per la institució de destinació el certificat d'estada. Hauràs de lliurar l'original d'aquest document a la teva tornada a la UAB.
 9. Finalitzada la teva estada, hauràs de contestar una enquesta (EU Survey) de valoració de la mateixa (rebràs una invitació per e-mail per omplir-la), hauràs d'anar de nou a Sigma i incloure en l'activitat 64-Programa Erasmus+ Modalitat Estudi, el certificat de la teva estada per tal que el teu director la validi i hauràs de portar l'original del certificat de l'estada a l'Escola de Doctorat, per tal que se t'aboni la resta de l'ajut pendent.

Bona estada!

Altres dubtes que pots tenir

 1. En cas que haguessis de modificar el període d'estada concedit, caldrà que emplenis i enviïs a l'Escola de Doctorat (ed.mobilitat@uab.cat -si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms-) el document de modificació corresponent, que variarà si la petició es produeix abans o durant l'intercanvi. Juntament a aquest document, hauràs de fer-nos arribar també l'addenda al conveni de subvenció per duplicat, emplenada i signada.
   
 2. Si finalment l'estada realitzada és inferior al termini que havies indicat, rebràs l'ajut només per als dies de l'estada realitzats.
   
 3. Si aquesta estada Erasmus, a la vegada la vols fer servir per a l'estada de la Menció de Doctor Internacional, cal que incorporis també el certificat de l'estada realitzada a l'activitat: 4-Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats.
   
 4. Per marxar d'Erasmus has d'haver abonat l'assegurança de mobilitat. En el cas que no ho hagis fet, has de demanar a l'Escola de Doctorat (ed.mobilitat@uab.cat -si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms-) la incorporació i el pagament d'aquesta taxa.
   
 5. L'inici de l'estada serà sempre en data posterior a la resolució de la plaça i/o ajut.
   
 6. En cas que haguessis de renunciar a la beca, caldrà que emplenis i facis arribar a l'Escola de Doctorat (ed.mobilitat@uab.cat -si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms-) el document de renúncia.

Si no has trobat en aquesta pàgina la informació que necessites, pots contactar amb l'Escola de Doctorat a través de l'adreça ed.mobilitat@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).,

En el següent enllaç podràs trobar la Relació d'universitats/institucions assignades al Erasmus+Doctorat (OUT)