Vés al contingut principal

Unitats

El Departament de Dret Privat s’estructura d’acord amb les quatre àrees de coneixement que el componen: Dret Civil, Dret Internacional Privat, Dret Mercantil, i Dret Processal. I en formen part el personal docent i de recerca d’aquestes àrees, i el personal d’administració i serveis.

Aquest web pretén donar informació sobre el perfil professional, docent i de recerca dels membres del Departament, com també de les activitats que s’hi desenvolupen.