Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament d'Antropologia Social i Cultural

COALESCE Lab - GRAFO

El COALESCE Lab és un equip del GRAFO (Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada), grup consolidat reconegut per l'AGAUR. Es dedica a estudiar els processos d'exclusió social, cohesió social i polarització política des de una perspectiva relacional o de xarxes socials. El COALESCE Lab pretén contribuir a la investigació d'aquests processos centrant-se en profunditat en les relacions quotidianes entre els ciutadans i les seves conseqüències socials. Així, pretén connectar les relacions a nivell micro amb les conseqüències a nivell macro. Per fer-ho, el COALESCE Lab duu a terme investigacions de mètodes mixts: utilitza mètodes etnogràfiques i qualitatives per a investigar en profunditat les relacions socials de col·lectius de persones i com reprodueixen o disminueixen la segregació o la exclusió social, la seva percepció i experiència per als individus, les seves dinàmiques i context; mètodes d'enquesta i anàlisi computacional per a explorar els patrons estructurals de les xarxes resultants, i modelització basada en agents i simulació per estudiar els possibles resultats a nivell macro amb més profunditat. Es dedica també a la divulgació del coneixement als actors socials actius en aquests processos.

 

Més informació a:coalesce-lab.com

Investigadora principal: Miranda Lubbers