Vés al contingut principal

Personal

El Departament d’antropologia social i Cultural està compost per Personal Docent i Investigador (PDI), que inclou professorat, investigadors postdoctorals, professorat jubilat, Emèrit i Honorífic, i Personal Investigador en Formació (PIF). També pel Personal d'Administració i Serveis (PAS) que dóna suport a la gestió i funcionament del departament.