Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament d'Antropologia Social i Cultural

Línies de recerca

El departament d’antropologia fa recerca de qualitat en diferents línies de recerca a través del Personal Docent i Investigador, Personal Investigador en Formació, Investigadors Postdoctorals, doctorands i grups de recerca.

  • Educació, Infància, Cicle Vital, Gènere
  • Etnologia dels Pobles d'Àfrica, Amèrica, Àsia, Europa i Oceania
  • Mètodes d'Investigació Antropològica (Etnografia, Antropologia Audiovisual,     Anàlisi de Xarxes, Mètodes Mixtes, Antropologia Històrica
  • Migracions, Transnacionalisme, Relacions Interculturals, Sistemes de     Classificació Social - Natura i Cultura, Ecologia, Simbolisme
  • Parentiu, Procreació, Persona, Salut
  • Treball i Consum, Subsistència, Economia Informal i Ètnica
  • Xarxes i Moviments Socials, Polítiques Públiques, Espai Urbà