Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament d'Antropologia Social i Cultural

Doctorat

imatge capçalera Doctorat

El programa de Doctorat en Antropologia Social i Cultural del departament proporciona la formació més avançada d’investigació per assolir el domini de les eines teòriques, metodològiques i tècniques de la disciplina, l’aplicació dels principis d’una recerca innovadora i responsable, i la capacitat de fer una contribució original al coneixement antropológic en qualsevol dels seus camps, des del compromís de transferència a la societat.  

Al llarg dels estudis de Doctorat, a més de la incorporació a la vida acadèmica del departament i la participació activa a les activitats dels grups de recerca, l’Escola de Doctorat de la UAB i el departament organitzen activitats formatives específiques que garanteixen competències d’investigació instrumental, transversals i temàtiques imprescindibles per produir i comunicar la recerca. 

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat

Silvia Carrasco Pons (Coordinadora)

Jordi Grau Rebollo

Miranda Lubbers

Diana Marre

Jose Luís Molina González

Hugo Valenzuela García

Montserrat Ventura Oller