Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament d'Antropologia Social i Cultural

El departament

El Departament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB va ser pioner a Espanya en la introducció de la llicenciatura d'Antropologia Social i Cultural i continua en primera línia en la recerca i en la docència antropològica a l'Estat.

Ja fa més de trenta anys que els professors d'Antropologia de la UAB encaminen la seva docència i la seva investigació cap a l'estudi etnogràfic en diverses parts del món, cap al desenvolupament de la teoria antropològica en la tensió entre especificitat cultural i comparació transcultural, en la reflexió epistemològica, metodològica i tècnica sobre el coneixement antropològic i en l'aplicació d'aquest coneixement a diversos programes d'intervenció social. És aquest bagatge acumulat el que el Departament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB pot oferir als seus estudiants en un moment en què, en el context de la globalització, la intensificació dels moviments migratoris internacionals i altres dinàmiques transnacionals, fan de la diversitat cultural uns dels temes centrals de les Ciències Socials.

Informació complementària