Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament d'Antropologia Social i Cultural

Curs d'especialització en Antropologia Social

CURS EN ANTROPOLOGIA SOCIAL: CONCEPTES I MÈTODES

Aquest curs preparatori intensiu està adreçat a alumnes que cursin el Màster Oficial en Antropologia: Investigació Avançada e Intervenció Social i Màster en Antropologiia Social i Cultural (CREOLE) i que no comptin amb formació prèvia en Antropologia. Té com objectiu anivellar els seus coneixements d'antropologia per tal de desenvolupar els seus estudis de Màster amb les màximes garanties d'aprenentatge.

Es tracta d'un curs de formació bàsica en Antropologia dividida en 6 temes principals que representen els àmbits clàssics de la disciplina. El curs es realitzarà de forma intensiva durant dues setmanes prèvies al començament dels màsters i és obligatori pels estudiants sense formació en Antropologia.

https://www.uab.cat/web/postgrau/curs-en-antropologia-social-conceptes-i-metodes/informacio-general-1201094877538.html/param1-4634_ca/