• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4634/2
 • 2a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 3 ECTS
 • Inici: 18/09/2023
 • Final: 29/09/2023
 • Places: 30
 • Orientació: Acadèmica
 • Preu: 78 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres c/ de la Fortuna s/n – Edifici B 08193 Cerdanyola del Vallès
Aquest curs preparatori intensiu està adreçat a alumnes que cursin el Máster Oficial en Antropologia: Investigació Avançada e Intervenció Social i Maàster en Antropologiia Social i Cultural (CREOLE) i que no comptin amb formació prèvia en Antropologia. Té com objectiu anivellar els seus coneixements d'antropologia per tal de desenvolupar els seus estudis de Màster amb les màximes garanties d'aprenentatge.

Es tracta d'un curs de formació bàsica en Antropologia dividida en 6 temes principals que representen els àmbits clàssics de la disciplina. El curs es realitzarà de forma intensiva durant dues setmanes prèvies al començament dels màsters i és obligatori pels estudiants sense formació en Antropologia.

Continguts

1. Introducció i objectius del curs
2. Conceptes clau: aproximació a la comprensió de la diversitat cultural
3. Història de l'antropologia
4. Teoria crítica en Antropologia.
5. Metodologia i epistemologia
6. Tècniques de Recerca en Antropologia Social i Cultural I: Observació Participant.
7. Tècniques de recerca en Antropologia Social i Cultural II.

Sortides professionals

Permet als estudiants una introducció que els prepari per la seva formació a les titulacions de màsters ofertats al Departament d’Antropologia social i cultural.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament d'Antropologia Social i Cultural

Contacte

Silvia Gomez Mestres

Telèfon: 935813458

Més informació

Vols rebre més informació?