Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament d'Antropologia Social i Cultural

Organització del departament

Direcció: 

Anna Piella Vila
Despatx: B9-207
Telèfon: +34 93 581 3279
Correu: anna.piella@uab.cat

Secretari Acadèmic:

Josep Lluís Mateo Dieste
Despatx: B9-239
Telèfon: +34 93 581 1099
Correu:joseplluis.mateo@uab.cat

Coordinació de Grau:

Laia Narciso Pedro
Despatx: B9-235
Telèfon: +34 93 581 1804
Correu: laia.narciso@uab.cat 

Coordinació de Màsters i CREOLE:

Sílvia Gómez Mestres
Despatx: B9-211
Telèfon: +34 93 581 1143
Correu: silvia.gomez@uab.cat

Coordinació de Doctorat:

Silvia Carrasco Pons
Despatx: B9-215
Telèfon: +34 93 581 3149
Correu: silvia.carrasco@uab.cat

Coordinació d' Intercanvis:

Dan Rodríguez García
Despatx: B9-239
Telèfon: +34 93 581 1099
Correu: dan.rodriguez@uab.cat

Responsable en polítiques d'igualtat-riscos laborals:

Bruna Álvarez Mora
Despatx: B9-217
Telèfon: +34 93 581 4640 (AFIN) / 93 581 3149
Correu: bruna.alvarez@uab.cat

Responsable PIUNE:

Beatriz Ballestín González
Despatx: B9-233
Telèfon: +34 93 586 8324
Correu: beatriz.ballestin@uab.cat