Obertes les dues convocatòries per al Fons de Solidaritat de la UAB

Adreçada a membres del PDI i PAS, així com a estudiants de postgrau, màster i doctorat, el Fons de Solidaritat promou accions de cooperació universitària amb països del Sud i activitats d’educació per al desenvolupament a la UAB. Una convoctòria finalitza el 23 de febrer i l'altra el 30 de març.

19/01/2018

D'una banda, fins el 23 de febrer, i d'altra, fins el 30 de març, la comunitat pot presentar projectes per al Fons de Solidaritat de la UAB.

La FAS publica les bases reguladores de la Convocatòria XXXV, adreçada a membres del PDI i PAS, i de la Convocatòria E2017-2018, dirigida a estudiants de postgrau, màster i doctorat. El fons promou accions de cooperació universitària amb països del Sud i activitats d’educació per al desenvolupament a la UAB.

El Fons de Solidaritat de la UAB dona suport a projectes i iniciatives de cooperació adreçades a països del sud. A més, promou activitats d’educació per al desenvolupament adreçades a la comunitat universitària. Precisament és la comunitat universitària qui finança majoritàriament el Fons, a través dels ingressos de la UAB i les aportacions del professorat (PDI), del personal d'administració i de serveis (PAS), i de l’alumnat, a partir del referent internacional del 0,7% del pressupost.

La Convocatòria XXXV per a PDI i PAS es diversifica en dues línies d’ajut. D’una banda, la línia 1 es centra en l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament i prioritza projectes de cooperació interuniversitària orientats a l’enfortiment de les capacitats docents i de recerca de les contraparts del Sud, i a la millora de la gestió universitària.

Per altra banda, la línia 2 s’emmarca en l'àmbit de l’Educació per al Desenvolupament (EpD) i està destinada a promoure projectes orientats al foment del coneixement crític i la integració de continguts i estratègies d’educació transformadora als estudis de la UAB. Per exemple, s’hi poden incloure propostes orientades a la transversalització en la docència de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

El període per a la presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria s'ha obert el dia 8 de gener i finalitzarà el 23 de febrer de 2018.

Per altra banda, la Convocatòria E2017-2018 es dirigeix a l’estudiantat de postgrau, màster i doctorat per l’elaboració i el desenvolupament de projectes de cooperació universitària en països del Sud o d’educació per al desenvolupament que estiguin directament vinculades als seus estudis en curs. Es valoraran especialment aquelles propostes emmarcades en projectes de la UAB més amplis i les accions de recerca relacionades amb els estudis de màster o de doctorat de les persones sol·licitants.

El període per a la presentació de sol·licituds a aquesta convocatòria s’obrirà el dia 8 de gener i finalitzarà el 30 de març de 2018. Les bases reguladores de les dues convocatòries, així com els formularis de sol·licitud corresponents, ja estan disponibles.

L’equip tècnic de la FAS oferirà assessorament a les persones interessades en les convocatòries.

Per a més informació:

Àrea de Cooperació i EpD
93 581 40 41
fas.cooperacio@uab.cat.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies