El rànquing CYD destaca l'alt rendiment de la UAB

La UAB obté la màxima qualificació en rendiment en 26 dels 33 indicadors avaluats per la Fundació Coneixement i Desenvolupament (CYD). El rànquing CYD avalua 69 universitats espanyoles i està basat en l'U-Multirank de la Comissió Europea.

19/05/2017

La Universitat Autònoma de Barcelona està dins del grup d'alt rendiment en 26 dels 33 indicadors que el rànquing de la Fundació Coneixement i Desenvolupament (CYD) acaba de fer públic. El rànquing agrupa aquests indicadors en cinc "dimensions": ensenyament i aprenentatge, recerca, transferència de coneixement, orientació internacional i contribució al desenvolupament regional.

Dels 6 indicadors d'ensenyament i aprenentatge avaluats, la UAB obté la màxima qualificació en 4: taxa de graduació de grau, taxa de graduació normativa de grau, taxa de graduació de màster i taxa de graduació normativa de màster. En investigació la UAB obté la màxima qualificació en 7 dels 10 indicadors analitzats: fons externs d'investigació, publicacions per professor, impacte normalitzat de les publicacions, publicacions altament citades, postdoctorats, nombre mitjà de trams de recerca i professors funcionaris sense trams. En transferència de coneixement són 7, dels 8 indicadors avaluats, els que atorguen a la UAB el màxim rendiment: fons privats, publicacions amb empreses, patents concedides, sol·licitud de patents amb empreses privades, spin-offs, ingressos de formació contínua i publicacions citades en patents. Tots els indicadors d'orientació internacional, 6 en total, situen la UAB en el grup d'alt rendiment: titulacions de grau impartides en un idioma estranger, màsters impartits en un idioma estranger, mobilitat d'estudiants, professorat estranger, tesis doctorals internacionals i publicacions internacionals. Finalment, la UAB obté la màxima qualificació en 2 dels 3 indicadors de contribució al desenvolupament regional: pràctiques en empreses de la regió i publicacions regionals.

Aquesta és la quarta edició del rànquing, que coordina Martí Parellada, catedràtic de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i que es basa en els objectius i la metodologia de l'U-Multirank que elabora la Comissió Europea. Inclou 69 universitats espanyoles de totes les comunitats autònomes. Analitzen 17 àmbits de coneixement i 1.741 titulacions de grau i màster.
La Fundació CYD està presidida i impulsada per Ana Botín, compta amb la participació de destacats membres del món acadèmic i empresarial, i publica anualment l'informe CYD sobre la contribució de les universitats espanyoles al desenvolupament.

Més informació:
http://www.rankingcyd.org/

 

Notícies relacionades

Totes les notícies