Competències i responsabilitats de l'Àmbit de Recerca