Nom Tipus Places Modalitat
Arxivística i Gestió de Documents Màster Oficial UAB 60 places Presencial
Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat Màster Oficial UAB 30 places Presencial
Erasmus Mundus en Mediació Intermediterrània: Cap a la Inversió i la Integració / Erasmus Mundus in Crossing the Mediterranean: Towards Investment and Integration Erasmus Mundus 30 places
Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge Interuniversitari
Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació Màster Oficial UAB 60 places En línia
Mitjans, Comunicació i Cultura Màster Oficial UAB 30 places Presencial
Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques Màster Oficial UAB 30 places Presencial
Recerca en Comunicació i Periodisme Màster Oficial UAB 25 places Presencial.