Gestió Acadèmica

Gestió Acadèmica

La Gestió Acadèmica de FUAB formació s'ocupa de les qüestions administratives i acadèmiques relacionades amb professors i estudiants, així com de les tasques de suport, tant pel que fa a les àrees que componen les Escoles com al servei de la docència que s'imparteix en el seus diferents espais.

Gestió Acadèmica
93 592 97 10
fuab.formacio@uab.cat
 epsi@uab.cat
 eutdh@uab.cat

Edifici Blanc
Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  Horaris

Serveis que t'interessen:

Us podeu adreçar a la Gestió Acadèmica per a les qüestions següents:

- Sol·licitar informació sobre temes relacionats amb la normativa acadèmica i tractament de l'expedient, així com altres informacions sobre els plans d’estudi
- Certificacions (sol·licitud)
- Convalidacions d'estudis (sol·licitud)
- Tramitació de títols
- Accés a estudis de Màster Oficial
- Accés a estudis de Postgraus i Màsters propis
- Ampliació de matrícula
- Anul·lació de matrícula
- Canvis d'assignatures
- Tramitació de sol·licituds
- Convocatòries extraordinàries d'exàmens